«1A» SMD маркировка

Радиоэлементы с маркировкой на корпусе 1A

Алфавитный указатель по SMD маркировкам

 Маркировка  Корпус  Элемент  Описание  datasheet
1A sot23
sot23
BC846A npn: 65В/100мА/h21=150 datasheet
1A sot23
sot23
FMMT3904 npn: 40В/200мА (=2N3904) datasheet
1A sod323
sot323
MM3Z47VT1G стабилитрон 200мВт: 47В datasheet
1A sot23
sot23
SMBT3904 npn: 40В/200мА (=2N3904) datasheet
1A sot23
sot23
SXT3904 npn: 40В/200мА (=2N3904) datasheet
1A UMD3F
UMD3F
DAN202UM Переключающие диоды datasheet
1A ** sot23
sot23
IRLML2402 N-канальный MOSFET datasheet
1A1 sot-23
sot23
ZXTN25020DFLTA NPN транзистор datasheet
1A18 sot-23
sot23
MT501 LED-драйвер datasheet
1A18 sot-89
sot89
MT501 LED-драйвер datasheet
1A20 sot-23
sot23
MT501 LED-драйвер datasheet
1A20 sot-89
sot89
MT501 LED-драйвер datasheet
1Ap sot23
sot23
BC846A npn: 65В/100мА/h21=150 (=BC546A) datasheet
1As sot23
sot23
BC846A npn: 65В/100мА/h21=150 (=BC546A) datasheet
1At sot23
sot23
BC846A npn: 65В/100мА/h21=150 (=BC546A) datasheet
1A xx sot23
sot23
IRLML2402 nМОП: 20В/1.2А datasheet
1Axx# sot23
sot23
TS431ACX шунтовой ИОН: 2.495В 1% datasheet
1AM sot23
sot23
MMBT3904 npn: 40В/200мА/h21=150 datasheet
1AMx sot23
sot23
MMBT3904 npn: 40В/200мА/h21=150 datasheet