LX SMD маркировка

Радиоэлементы с маркировкой на корпусе LX

Главная страница раздела справочника SMD

Код SMD Корпус Наименование Производитель Описание Даташит
LX SOD-323 PZU7.5B2A NXP Стабилитрон
LX SMB 1SMB22AT3 ON Защитный диод
LX DO-214AA SMBJ22A Vishay Защитный диод
LX SMB SMBJ22A Diodes Защитный диод
LX-*** SOT-23 RT9161A-32PV Richtek Стабилизатор напряжения
LX8* SOT-25 XC6219B091MR Torex Стабилизатор напряжения
LX8* SOT-89-5 XC6219B091PR Torex Стабилизатор напряжения
LX8* SOT-25 XC6219B092MR Torex Стабилизатор напряжения
LX8* SOT-89-5 XC6219B092PR Torex Стабилизатор напряжения
LX9* SOT-25 XC6219B101MR Torex Стабилизатор напряжения
LX9* SOT-89-5 XC6219B101PR Torex Стабилизатор напряжения
LX9* SOT-25 XC6219B102MR Torex Стабилизатор напряжения
LX9* SOT-89-5 XC6219B102PR Torex Стабилизатор напряжения
LXA* SOT-25 XC6219B111MR Torex Стабилизатор напряжения
LXA* SOT-89-5 XC6219B111PR Torex Стабилизатор напряжения
LXA* SOT-25 XC6219B112MR Torex Стабилизатор напряжения
LXA* SOT-89-5 XC6219B112PR Torex Стабилизатор напряжения
LXB* SOT-25 XC6219B121MR Torex Стабилизатор напряжения
LXB* SOT-89-5 XC6219B121PR Torex Стабилизатор напряжения
LXB* SOT-25 XC6219B122MR Torex Стабилизатор напряжения
LXB* SOT-89-5 XC6219B122PR Torex Стабилизатор напряжения
LXC* SOT-25 XC6219B131MR Torex Стабилизатор напряжения
LXC* SOT-89-5 XC6219B131PR Torex Стабилизатор напряжения
LXC* SOT-25 XC6219B132MR Torex Стабилизатор напряжения
LXC* SOT-89-5 XC6219B132PR Torex Стабилизатор напряжения
LXD* SOT-25 XC6219B141MR Torex Стабилизатор напряжения
LXD* SOT-89-5 XC6219B141PR Torex Стабилизатор напряжения
LXD* SOT-25 XC6219B142MR Torex Стабилизатор напряжения
LXD* SOT-89-5 XC6219B142PR Torex Стабилизатор напряжения
LXE* SOT-25 XC6219B151MR Torex Стабилизатор напряжения
LXE* SOT-89-5 XC6219B151PR Torex Стабилизатор напряжения
LXE* SOT-25 XC6219B152MR Torex Стабилизатор напряжения
LXE* SOT-89-5 XC6219B152PR Torex Стабилизатор напряжения
LXF* SOT-25 XC6219B161MR Torex Стабилизатор напряжения
LXF* SOT-89-5 XC6219B161PR Torex Стабилизатор напряжения
LXF* SOT-25 XC6219B162MR Torex Стабилизатор напряжения
LXF* SOT-89-5 XC6219B162PR Torex Стабилизатор напряжения
LXH* SOT-25 XC6219B171MR Torex Стабилизатор напряжения
LXH* SOT-89-5 XC6219B171PR Torex Стабилизатор напряжения
LXH* SOT-25 XC6219B172MR Torex Стабилизатор напряжения
LXH* SOT-89-5 XC6219B172PR Torex Стабилизатор напряжения
LXJ DO-214AA P6SMB39A TSC Защитный диод
LXK* SOT-25 XC6219B181MR Torex Стабилизатор напряжения
LXK* SOT-89-5 XC6219B181PR Torex Стабилизатор напряжения
LXK* SOT-25 XC6219B182MR Torex Стабилизатор напряжения
LXK* SOT-89-5 XC6219B182PR Torex Стабилизатор напряжения
LXL* SOT-25 XC6219B191MR Torex Стабилизатор напряжения
LXL* SOT-89-5 XC6219B191PR Torex Стабилизатор напряжения
LXL* SOT-25 XC6219B192MR Torex Стабилизатор напряжения
LXL* SOT-89-5 XC6219B192PR Torex Стабилизатор напряжения
LXM* SOT-25 XC6219B201MR Torex Стабилизатор напряжения
LXM* SOT-89-5 XC6219B201PR Torex Стабилизатор напряжения
LXM* SOT-25 XC6219B202MR Torex Стабилизатор напряжения
LXM* SOT-89-5 XC6219B202PR Torex Стабилизатор напряжения
LXN* SOT-25 XC6219B211MR Torex Стабилизатор напряжения
LXN* SOT-89-5 XC6219B211PR Torex Стабилизатор напряжения
LXN* SOT-25 XC6219B212MR Torex Стабилизатор напряжения
LXN* SOT-89-5 XC6219B212PR Torex Стабилизатор напряжения
LXP DO-214AA TPSMB39A Vishay Защитный диод
LXP DO-214AA TPSMB43A Vishay Защитный диод
LXP* SOT-25 XC6219B221MR Torex Стабилизатор напряжения
LXP* SOT-89-5 XC6219B221PR Torex Стабилизатор напряжения
LXP* SOT-25 XC6219B222MR Torex Стабилизатор напряжения
LXP* SOT-89-5 XC6219B222PR Torex Стабилизатор напряжения
LXR* SOT-25 XC6219B231MR Torex Стабилизатор напряжения
LXR* SOT-89-5 XC6219B231PR Torex Стабилизатор напряжения
LXR* SOT-25 XC6219B232MR Torex Стабилизатор напряжения
LXR* SOT-89-5 XC6219B232PR Torex Стабилизатор напряжения
LXS* SOT-25 XC6219B241MR Torex Стабилизатор напряжения
LXS* SOT-89-5 XC6219B241PR Torex Стабилизатор напряжения
LXS* SOT-25 XC6219B242MR Torex Стабилизатор напряжения
LXS* SOT-89-5 XC6219B242PR Torex Стабилизатор напряжения
LXT* SOT-25 XC6219B251MR Torex Стабилизатор напряжения
LXT* SOT-89-5 XC6219B251PR Torex Стабилизатор напряжения
LXT* SOT-25 XC6219B252MR Torex Стабилизатор напряжения
LXT* SOT-89-5 XC6219B252PR Torex Стабилизатор напряжения
LXU* SOT-25 XC6219B261MR Torex Стабилизатор напряжения
LXU* SOT-89-5 XC6219B261PR Torex Стабилизатор напряжения
LXU* SOT-25 XC6219B262MR Torex Стабилизатор напряжения
LXU* SOT-89-5 XC6219B262PR Torex Стабилизатор напряжения
LXV* SOT-25 XC6219B271MR Torex Стабилизатор напряжения
LXV* SOT-89-5 XC6219B271PR Torex Стабилизатор напряжения
LXV* SOT-25 XC6219B272MR Torex Стабилизатор напряжения
LXV* SOT-89-5 XC6219B272PR Torex Стабилизатор напряжения
LXX* SOT-25 XC6219B281MR Torex Стабилизатор напряжения
LXX* SOT-89-5 XC6219B281PR Torex Стабилизатор напряжения
LXX* SOT-25 XC6219B282MR Torex Стабилизатор напряжения
LXX* SOT-89-5 XC6219B282PR Torex Стабилизатор напряжения
LXY* SOT-25 XC6219B291MR Torex Стабилизатор напряжения
LXY* SOT-89-5 XC6219B291PR Torex Стабилизатор напряжения
LXY* SOT-25 XC6219B292MR Torex Стабилизатор напряжения
LXY* SOT-89-5 XC6219B292PR Torex Стабилизатор напряжения
LXZ* SOT-25 XC6219B301MR Torex Стабилизатор напряжения
LXZ* SOT-89-5 XC6219B301PR Torex Стабилизатор напряжения
LXZ* SOT-25 XC6219B302MR Torex Стабилизатор напряжения
LXZ* SOT-89-5 XC6219B302PR Torex Стабилизатор напряжения